uutylaos.gif (28057 bytes)
 


Pakkahuoneenkujan tasoylikäytävä käyttöön
Pohjoistullikadun ylikäytävän kiinni

Keskiviikkona 12.11.03 klo 10.00 avataan Uudenkaupungissa Rantakadulta Pakkahuoneenkujalle johtava rautatien tasoylikäytävä. Tasoylikäytävä on varustettu puomilaitoksella ja siihen kuuluu kevyen liikenteen ylityspaikka ja ajoneuvoliikenteen ylityspaikka.

Samalla poistetaan käytöstä nykyinen Pohjoistullikadun päässä sijaitseva vartioimaton tasoylikäytävä.

Uudenkaupungin kaupunki on käynyt Ratahallintokeskuksen kanssa neuvotteluja turvalaittein varustetun tasoylikäytävän rakentamisesta jo vuodesta 1992. Samalla alkoi katupiirustusten laatiminen. Vaihtoehtoja laadittiin ja tekninen lautakunta sai hyväksyttäväkseen piirustukset kesällä 1994. Taloussuunnitelmassa hankkeen toteuttamiselle on ollut investointirahaa varattuna vuodesta 1995, mutta sitä on vuosittain siirretty suunnitelmakauden viimeisille vuosille.

Viime vuosina Ratahallintokeskus on panostanut voimakkaasti tasoristeysturvallisuuden parantamiseen. Poistettavien tai parannettavien tasoristeysten valintaan ovat vaikuttaneet mm. vaarallisten aineiden kuljetukset ja kuntien intressit. Uudenkaupungin kaupungin tuli valita joko Pohjoistullikadun vartioimattoman tasoristeyksen poistaminen tai osallistuminen tasoristeyksen turvalaitteiden rakentamiseen.

Kaupunginhallitus päätti vuosi sitten budjettikokouksessaan osallistua tasoylikäytävän toteuttamiseen Pakkahuoneenkujan kohdalla sillä ehdolla, että ajoneuvoliikenne sallitaan vain Kirkkokadun suunnasta Pakkahuoneelle.

Muutosten tekeminen rakennettuun ympäristöön on aina haasteellinen tehtävä. Tekninen ja ympäristökeskuksen mielestä sekä katusuunnitelman tarkistanut konsultti KON-INS Kari Vehmas Oy että kadunrakennustyöt urakoinut Mattilan Maansiirto Ky ovat onnistuneet työssään hyvin. Yhteistyö turvalaitteiden ja kansirakenteen toteuttajan Oy VR-Rata Ab:n kanssa on sujunut hyvin koko hankkeen ajan.


Takaisin Tämän uutissivun alkuun

Otsikko.gif (293 bytes)

Uutisvihjeitä voit lähettää tai kertoa mielipiteesi meille sähköpostilla toimitus@vakkamedia.fi