uutylaos.gif (28057 bytes)
 


Kaupunginhallitus palautti sosiaali- ja terveystoimen budjetin

Viikko sitten kutsutussa kaupungin talousarvion tiedotustilaisuudessa jouduttiin kertomaan osittain "ei oota". Kaupunginhallitus nimittäin palautti oikeistoäänin 6-5 budjetin sosiaali- ja terveystoimen osalta uudelleen valmisteltavaksi.

Muitten toimintojen osalta hallitus lisäsi kaupunginjohtajan ehdotukseen ensi vuodelle noin 90.000 euroa ja seuraaville noin 195.000 euroa. Mm. kouluverkkoon ei kajota eli Haapaniemen ja Seikowin koulut jatkavat. Päätös oli yksimielinen.

Sosiaali- ja terveystoimesta eri käsityksiä

Kaupunginjohtaja Matti Sonnisen mukaan sosiaali- ja terveystoimen budjetin palauttanut enemmistö toivoo 32,3 milj. euron kehykseen pienempää ylitystä, joka nyt on n. 1,8 milj. euroa.

Toisaalta hallituksen keskustelut ja kannanotot merkitsisivät ainakin osittain lisäyksiä, sillä mm. Kalannin, Pyhämaan ja Lokalahden vastaanottojen poistamisesta luovutaan yksimielisesti. "Lääkärin työaikaa käytetään edelleen autossa istumiseen", kaupunginjohtaja sanoo.

Verojen korotusta ei aikaisteta

Kaupunginjohtaja oli ehdottanut veroprosentin nostoa v. 2005 yhdellä prosenttiyksiköllä aiemmin suunnitellun 0,5 prosenttiyksikön sijaan. Tätä hallitus ei hyväksynyt. Hallituksen kaupunginjohtajan ehdotukseen päättämät veromuutokset alittavat vuosina 2005-2006 noin miljoonalla eurolla kaupunginjohtajan ehdotuksen.

"Käytäväpuheina" on kuulunut, että jotkut luottamushenkilöt laskevat tälle vuodelle anotun harkinnanvaraisen valtionavustuksen varaan. Huhujen mukaan sitä olisi tulossa 2 milj. euroa.

Matkailu ja tiedotus menettää 50.000 euroa

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus vähensi äänin 6-5 matkailu- ja tiedotustoimen osalta budjetista 50.000 euroa. Päätökseen sisältyy ehto selvittää matkailutoimiston ja Passarin yhteistyömahdollisuudet.

Yksimielisesti sen sijaan päätettiin selvittää Haiduksen saaren osalta yhteistyö yksityistahon kanssa.

Kokouspalkkiot pienemmäksi

Luottamushenkilöiden palkkioita ja puheenjohtajien vuosipalkkioita aiotaan vähentää vuoden 2000 tasolle. Tällä saadaan 55.000 euroa vuotuinen säästö. Myös mahdollisuudet viranhaltijoiden kokouspalkkioiden alentamiseen tutkitaan.

Lisäyksiä sivistyspalvelukeskukseen

Sivistyspalvelukeskus sai kaupunginhallitukselta lisärahaa 40.000 euroa tuntikehyksiin ja 42.000 euroa kahden kouluavustajan kustannuksiin. Vapaa-aikatoimi sai 6000 euroa "lihaviakin kannattavan" laiturin rakentamiseen Santtionrantaan. Tänä vuonna sivistystoimi on aiemmin saanut kehykseensä 120.000 euron lisäyksen.

Kuten edellä kerrottiin, kouluverkkoon ei puututa, joka merkitsee 150.000 euroa lisää kaupunginjohtajan ehdotukseen.

Taloustoimikunta ei saa hallituksen tukea

Kaupunginhallitus veti kaupunginjohtajan budjettiperusteluista pois muutaman virkkeen, joissa katsottiin, että vain suppeahko taloustoimikunta pystyy valmistelemaan alenevan tulotason edellyttämän sopeuttamisen.

Ellei ratkaisuja löydetä, kaupunginjohtajan budjettiperustelujen mukaan joudutaan kriisiratkaisuihin, jotka merkitsevät keskeisten peruspalvelujen määrällistä ja laadullista romahdusta.

12.11.2003 13.43.23


Takaisin Tämän uutissivun alkuun

Otsikko.gif (293 bytes)

Uutisvihjeitä voit lähettää tai kertoa mielipiteesi meille sähköpostilla toimitus@vakkamedia.fi