uutylaos.gif (28057 bytes)
 


Joulupassi käyttöön perjantaina

Ensimmäiset Uudenkaupungin ja Laitilan joulupassit jaettiin yritysten edustajille tiistaina illalla Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Ensimmäiset joulupassit jaettiin yrityksille tiistaina illalla Kalannin Säästöpankin Ugin konttorissa järjestetyssä tilaisuudessa. Passeja jakoivat Ugin Yrittäjien puheenjohtaja Terttu Lundelin ja Marketta Nurmi Laitilan Yrittäjistä. Avustamassa oli myös Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Kirsi-Marja Kajander U:gista

Perjantaina käyttöön otettavassa joulupassissa on mukana Laitilasta 47 ja Uudestakaupungista 59 yritystä. Palkintoja on yhteensä 131 yhteisarvoltaan 3200 euroa. Pääpalkintona kolme 100 euron lahjakorttia.

Jokaisesta 10 euron ostoksesta saa passiin leiman, 20 euron ostosta kaksi leimaa jne. Sadan euron ostoksesta saa leiman keskelle passia ja myyjän kuittauksen. Yhteystiedoilla varustettu täysi passi voidaan jättää liikkeeseen. Passi ottaa osaa arvontaan, joka tapahtuu Uudessakaupungissa 7. tammikuuta.

25.11.2003 19.12.32


Wanhanajan markkinat sunnuntaina

Sunnuntaina 30.11. järjestetään Uudessakaupungissa jo kymmenennet niin yleisön kuin myyjienkin suosimat Wanhanajan markkinat. Alunperin Myllykadulta alkaneiden markkinoiden tapahtumapaikkana on jo kuudetta kertaa Rauhankatu ja Raatihuoneen tunnelmallinen pihapiiri. Markkinat avautuvat klo 12 ja myyntiaikaa on klo 17 asti. Tapahtuman järjestelyistä huolehtii Uudenkaupungin matkailutoimisto.

Myyjiä on tänä vuonna tulossa ennätysmäärä, yli 80 myyntikojua. Uudenkaupungin ja muiden Vakka-Suomen kuntien lisäksi myyjiä on tulossa myös mm. Turusta, Lemusta, Raisiosta, Vahdolta, Ulvilasta, Leväsjoelta, Kaasmarkusta ja kaukaisin jopa Hangosta asti.

Kuva Matkailutoimisto
Lue lisää >>>

25.11.2003 12.39.56


Suuri Seikkailu -sopimus hyväksytty hallituksessa

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Suuri Seikkailu 2004 Saaristomerellä -ohjelman toteuttamisen yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhteistoimintasopimus pidetään jatkossakin yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita sisältävänä salaisena asiakirjana.

Hallitus on aikaisemmin jo päättänyt, että hankkeen toteuttamiseen voidaan suunnata määrärahoja useista eri matkailu- ym. projekteista. Asiasta on neuvoteltu myös Varsinais-Suomen liiton kanssa.

Aikaisemmin on kerrottu, että kustannusten kokonaismäärää on vaikea arvioida etukäteen, mutta ne voivat nousta 100.000 euroon.

25.11.2003 11.12.24


Opel Kadett viety Laitilasta

Maanantaina illalla kello 20 - 22 aikaan on Laitilasta Palmusentie 3 pihalta varastettu lukittu Opel Kadett, jonka rekisterinumero on XLP-693.

25.11.2003 9.32.58


"Aika ei vielä kypsä Uki-Laitila liitosselvitykseen"

Kaupunginhallitus katsoo, ettei Rauli Rauhalan kunnan asukkaana tekemä aloite anna aihetta toimenpiteisiin. Rauhala esitti Uudenkaupungin ja Laitilan kuntaliitoksen etujen ja haittojen selvittämistä. Mikäli Laitila kuitenkin esittää asiaa, siihen palataan.

Esityslistalla sanotaan ko. kuntaliitoksen olevan ainoa Vakka-Suomessa toteutettavissa oleva, josta olisi volyymihyötyjä, mutta aika ei ole vielä kypsä kuntaliitokseen johtavan selvitystyön käynnistämiselle. Kansalaiskeskustelun soisi siitä kuitenkin jatkuvan ja voimistuvan, mainitaan listalla.

25.11.2003 9.32.58


Pakkahuoneentoria ei kannata kattaa
Kiinteä esiintymislava perusteltu

Tarmo Kangas on kunnan asukkaana tehnyt aloitteen esiintymislavan rakentamisesta Pakkahuoneen torille leventämällä Myllyrannan rakennuksen terassia. Lisäksi hän esitti purjekankaista katosta.

Kaupunginarkkitehdin lausunnossa ei ehkä noin 30.000 maksavaa purjekatosta pidetä tarpeellisena. Myllyrannan terassia voitaisiin leventää ja vahvistaa esiintymislavaksi, muitta rahaa siihen ei ole.

25.11.2003 9.32.58


Ei avantoa hiihtoputkeen

Tarmo Kangas on jättänyt kunnan asukkaan aloitteen, jossa hän esittää, että tulisi selvittää, voitaisiinko rakennettavaan hiihtoputkeen lisätä myöskin avanto (uimapaikka).

Kaupunginhallitukselle annetun selvityksen mukaan avantouintipaikka tulisi se rakentaa kiinteästi uimahallin yhteyteen valvonnankin vuoksi. Hanketta ei ole kuitenkaan tutkittu sen enempää, eikä siihen ole rahaa. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole varmaankaan mahdollista toteuttaa tämäntyyppistä hanketta.

25.11.2003 9.32.58


Kaupunginhallitukselta lupa toimien täyttöön

Kaupunginhallitus antoi tekniselle lautakunnalle luvan tilapalvelun kiinteistönhoidon tiimi Mörnen kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseen vakinaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puhdistamonhoitajan nimike muutetaan laitosmieheksi sekä antoi luvan laitosmiehen toimen julistamiseen haettavaksi.

25.11.2003 9.32.58


Hiihtoputkikaava valtuustoon

Ns. hiihtoputkea koskeva asemakaavan muutos on ollut virallisesti nähtävillä 30.10.-13.11.2003 välisen ajan. Kaavamuutoksesta ei ole jätetty yhtään muistutusta.

Kaupunginhallitus esittää asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

25.11.2003 9.32.58


Ns. Myllyrannan kiinteistön kaava nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa Pakkahuoneen viereisen ns. Myllyrannan tontin asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävänä 23.10.-06.11.2003, eikä siitä ole tehty huomautuksia.

Kaavamuutos mahdollistaa tonttijaon tekemisen ja rakennusoikeuden jakamisen omistuksen suhteessa. Kaupunki omistaa nyt ent. Vason myllyn tiiliosan. Kaupunki on mukana EU-hankkeessa, joka suunnittelee ns. rakennusapteekkia tiiliseen rakennukseen.

25.11.2003 9.32.58


Teknisiä palveluja ei selvitetä lisää

Teknisen sektorin selvitys- ja kehittämisraportti annetaan valtuustolle tiedoksi. Mm. tekninen lautakunta katsoi, ettei tällä hetkellä ole tarvetta yksityistää tai ulkoistaa muita toimintoja kuin raportissa jo esitettyjä. Lautakunta korosti myös, että palvelut ovat kilpailukykyisiä vertailupaikkakuntiin nähden.

Aiemmin hallitus palautti sen porvariäänin 6-5. Lautakunnalle. Kaupunginjohtaja on katsonut, että asian uudelleen valmistelu ei tässä vaiheessa ole perusteltua.

25.11.2003 9.32.58


Seutukuntayhtymän budjetti valtuustoon

Kaupunginhallitus päättää esittää Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän vuoden 2004 talousarvion ja vuosien 2005-2006 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Talousarvion loppusumma menojen ja tulojen osalta on 599.518 euroa.

25.11.2003 9.32.58


Ulla Hirsimäkelle ero luottamustoimista

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa Ulla Hirsimäen menettävän vaalikelpoisuutensa 1.12.2003 alkaen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta pois muuton takia. Kaupunginvaltuuston ehdotetaan valitsevan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky:n valtuustoon, varajäsenen Vakka-Suomen Sanomain ky:n yhtymävaltuustoon ja varajäsenen vapaa-aikalautakuntaan.

25.11.2003 9.32.58


Leila K. Tuomiselle lupa
Hertta Aallon runojen julkaisuun

Kaupunginhallitus myönsi Leila K. Tuomiselle oikeuden julkaista Hertta Aallon runoja omakustannekirjassa, johon tulee lisäksi Jukka Salosen valokuvia.

Kalantilaiselta Hertta Aallolta (1888 - 1970) ei jäänyt oikeudenomistajaa ja Kalannin kunta sai hänen omaisuutensa. Hertta Aallon kirjoittamien runojen tekijänoikeus on nyt Uudenkaupungin kaupungilla.

25.11.2003 9.32.58


Metsäpirtti-arkisto Mynämäkeen

Mynämäen kirjastossa avataan ensi lauantaina Metsäpirtti-arkisto. Aloitteen arkiston perustamisesta on tehnyt Metsäpirtti-seura, jolle Mynämäen kirjasto-kulttuurilautakunta osoitti paikan kirjaston yläkerrasta.

Karjalan kannaksen kaakkoiskulmassa Laatokan rannalla sijainneen Metsäpirtin kunnan liki 5000 asukasta sijoitettiin sotien jälkeen asumaan enimmäkseen Vakka-Suomeen.

Kirjaston yläkerrassa sijaitsevaan arkistoon on sijoitettu erilaista Metsäpirttiin liittyvää aineistoa, mm. kaikki kirjat ja julkaisut, joita on tehty Metsäpirtistä ja siellä asuneista suvuista. Lisäksi kootaan mm. karttoja, tallenteita ja valokuvia sekä yksityishenkilöiden säilyttämää tietoa.

Aineistoa kerätään niin sotia edeltävältä ajalta kuin asukkaiden vaiheista sen jälkeenkin. Arkiston tietokone ja lukulaite palvelevat erityisesti sukututkijoita. Paikalliseksi yhteyshenkilöksi on lupautunut Kari Ahtiainen Mietoisista, puh. 02-4310606. Avajaiset pidetään Mynämäen kirjastossa lauantaina 29.11. kello 13.

25.11.2003 9.32.58


Takaisin Tämän uutissivun alkuun

Otsikko.gif (293 bytes)

Uutisvihjeitä voit lähettää tai kertoa mielipiteesi meille sähköpostilla toimitus@vakkamedia.fi